Lijfrente Hypotheek | Berekenen Hypotheek

Lijfrente Hypotheek

Lijfrentehypotheek

Wie op zoek is naar een hypotheek, zal op internet ongetwijfeld veel informatie kunnen vinden. Op talloze websites worden overzichten gegeven van diverse hypotheken. Banken en kredietverstrekkers adverteren met de door hun aangeboden hypotheekvarianten. Onderling is er veel concurrentie, want veel mensen sluiten een hypotheek af voor de bekostiging van een huis. Een woning betalen is nu eenmaal erg duur en men is gebaat bij een gunstige hypotheek. Alle hypotheekvormen die zijn terug te vinden hebben voor- en nadelen, die – in de meest gunstige gevallen – overzichtelijk worden weergegeven op deze websites. De lijfrentehypotheek is zo’n hypotheek. In dit artikel zullen we de hypotheekvorm onder de loep nemen.


Hypotheek met lijfrenteverzekering

Zoals de naam ongetwijfeld al doet vermoeden, is deze hypotheekvariant nauw verbonden met de lijfrente, een verzekering. Via de lijfrenteverzekering spaar je geld op om uiteindelijk de hypotheek af te betalen. Aan het begin van deze hypotheek zul je daarover vaste afspraken maken met de bank of kredietverstrekker. Er wordt onder meer vastgelegd welk bedrag je maandelijks zal betalen aan de lijfrenteverzekering, naast het te betalen rentebedrag voor de hypotheek. Gedurende de jaren die volgen zal de lijfrente toenemen, totdat je met pensioen gaat. Dan komt het geld vrij en kun je de hypotheek gaan afbetalen. Dit zal via periodieke betalingen plaatsvinden.

Fiscaal voordeel en aflossing

Het valt op dat de lijfrentehypotheek vooral wordt afgesloten door mensen, die weten dat ze te maken zullen krijgen met een pensioentekort. Dit heeft een reden. Voor de lijfrentehypotheek moet je per maand zowel rente over het geleende bedrag als premie voor de lijfrente betalen. De kosten hiervoor zijn beiden fiscaal aftrekbaar. Daarmee heb je dus een groot financieel voordeel bij deze hypotheek. Er geldt wel een voorwaarde om ook de lijfrente van de belasting af te mogen trekken. Je moet namelijk aan kunnen tonen dat je een pensioentekort hebt. Is dat niet het geval, blijft alleen het aftrekken van de berekende rente over de hypotheeksom over.

Op een rijtje, voordelen en nadelen

Naast het dubbele fiscale voordeel dat de lijfrentehypotheek met zich meebrengt, beschikt de hypotheek tegelijk over een groot nadeel. En dat heeft – helaas – alles te maken met het fiscale voordeel. Zodra de lijfrenteverzekering zich uit gaat keren, middels periodieke betalingen, worden deze geregistreerd als inkomsten. Je krijgt immers geld op je rekening gestort. De belastingdienst stond toe dat je voorheen de kosten voor de hypotheek en eventueel de premie voor de verzekering aftrok van de belasting, nu vraagt ze daar wel een flinke heffing voor terug. Want je zult vanaf het moment van uitkering inkomstenbelasting moeten betalen over het binnenkomende vermogen.

Onafhankelijk advies

Nu je de kenmerken en de voor- en nadelen van de lijfrentehypotheek kent, kun je besluiten deze hypotheek al dan niet af te sluiten. Je bent op de hoogte van de fiscale voordelen en nadelen, maar mocht je hier nog meer informatie over willen weten, kun je het beste op zoek gaan naar een onafhankelijke hypotheekadviseur. Deze kan je meer vertellen over de inhoud van de hypotheek, over de aflossing en over het opbouwen van lijfrente. De adviseur zal kijken wat op jou van toepassing is en je adviseren deze hypotheek af te sluiten, of toch naar een andere te zoeken.